Sunday, May 24

Mees

Het gaat niet zo goed met Meesje. Het viel me al op dat ie wat kleiner bleef dan de andere twee, maar toen ik zag (in mijn super-Monica-achtige schema) dat hij bijna niet in gewicht toenam, werd ik toch wat zenuwachtig. Ik ging dus naar de dierenarts.
Wat blijkt nu? Mees heeft een hazelip! Niet te geloven... En nu zit ik dus te pas en te onpas met een piepklein poesje op schoot, teneinde hem met een piepklein (maar nog altijd bijna even groot als hijzelf) speentje extra bij te voeden. En het helpt enorm, gelukkig! Hij is al bijna 20 gram aangekomen sinds ik extra bijvoer! Gelukkig maar...

No comments: