Monday, June 22

Oh ja

Oh ja, toen ik in Rome was, was blijkbaar Khaddafi daar ook :-)

De colonne die ik voorbij zag rijden (met openhangende mond) vond ik net toevallig terug op YouTube:

No comments: