Friday, June 27

Cat Court, deel 3

Hieronder volgt deel drie van het verslag van de zaak Kitten vs Je-Weet-Wel-Kater tussen dhr. I. Joosen en mej. L. Joosen, gehouden op 26 juni jl. in de tuin van 'de dikke'.

Aanwezig waren:

Edelachtbare D. (Daniël), rechter, buurtkattenvoorzitter
Dhr. N. (New Cat On The Block), buurtspeeltjesbeheer, advocaat mej. L. Joosen
Dhr. E (Evil White Cat), muizenopzichter van regio Gooi en Omstreken, advocaat dhr. I. Joosen
Jury bestaande uit diverse buurtkatten

Dhr. I. (Icarus) Joosen, zwart, bal-loos
Mej. L. (Lotje) Joosen, wit/grijs/oranje, minderjarig

Notulen: zelden geziene rode kater

[zaak voortgezet om 22:45 u. Rechter D. betreedt de tuin, neemt plaats op het tuinbankje en gaat zich eerst uitgebreid zitten wassen. Iedereen wacht geduldig af en hier en daar worden wat neuzen tegen gedrukt en zacht gespind]

D: Goed, dames en heren, dank voor het wachten. Ik wil bij deze.. BLLRRRRGGGG!!!

[op dit moment braakt rechter D. een enorme haarbal uit]

D: Ahum, mijn excuses, ik ben in de rui.

[beleefd gelach]

D: Heren advocaten, wilt u nog iets zeggen voordat de jury haar besluit laat horen?

E: Nee, Edelachtbare.

N: Nee, bee-atch.

D: Pardon?

N: Ik bedoel: nee, Edelachtbare.

D: Goed dan. Ik zal nog een keer de aanklacht voorlezen. Op 25 juni jongstleden is het volgende voorgevallen: Dhr Icarus Joosen, etende aan zijn bak, werd het slachtoffer van ongewenste staart-intimiteiten, veroorzaakt door mejuffrouw Lotje Joosen. Dhr. Joosen is door het voorval zeer van slag geraakt, aangezien het al het zoveelste ongemak is dat hem de laatste tijd is overkomen. Mejuffrouw Lotje Joosen verdedigt zich door haar acties te hernoemen als 'aant speluh'. Dames en heren van de jury. Bent u tot een besluit gekomen?

[Vlekpoes Van Verderop staat op en doet de ritueel verplichte konijnenpantoffeltjes aan]

V: Jazeker, Edelachtbare.

D: Mooi, gaat uw gang.

V: Dank u. In de zaak Kitten vs Je-Weet-Wel-Kater tussen de heer Icarus Joosen en mejuffrouw Lotje Joosen acht de jury mejuffrouw Lotje Joosen...

[een luide stilte heerst in de tuin...]

V: Schuldig!

[een waar tumult breekt uit. Mej. L. Joosen dendert naar voren, Vlekpoes Van Verderop uit haar konijnenpantoffeltjes werpend]

L: Stelletje fuile snorrelikkers! Smeerige kutkatten!! Ik zal je gesicht helemaal in ulkaar trappuh!

D: Mejuffrouw Joosen! MEJUFFROUW JOOSEN!! Hou daarmee op! Meneer N! Hou uw cliënt in toom!

N: Hey bitch! Ff flex doen, weetjewel?!

[Dhr N. sleept mejuffrouw Joosen met moeite opzij en rechter D, die er een dikke staart van heeft, slaat luid met zijn van spreeuwenpoten gemaakte hamer om de orde te hervinden]

D: Dames en heren, DAMES EN HEREN! Graag even stilte, alstublieft!

[De meute wordt stiller]

D: Dank u. Gaat u zitten, alstublieft. Mejuffrouw Joosen, mag ik u eraan herinneren dat u zich in een rechtbank bevindt? Graag wat meer respect voor de pluimpjes op mijn oren.

N: Excuses voor het gedrag van mijn cliënt, Edelachtbare. Ze maakt een emotionele tijd door.

D: Ja, vast. Nou, in ieder geval... Ik was nog aan het twijfelen, maar deze laatste ontwikkeling heeft me overtuigd en ik ben tot een vonnis gekomen. Kunnen meneer en mejuffrouw Joosen naar voren komen?

[Dhr Joosen en Mejuffouw Joosen nemen plaats aan de voet van het tuinbankje en zetten de ritueel verplichte rastapruikjes op]

D: Goed. Meneer Joosen, niemand ontkent dat uw leven de laatste tijd niet gemakkelijk geweest is. Ook dat u uw vorige huisgenoot bent verloren aan een auto-ongeluk zal niet snel vergeten worden. Ik wil graag nog even opmerken dat de omstandigheden van het ongeval waarbij de heer Midas Joosen, uw vorige huisgenoot, omkwam nog steeds verdacht zijn en dat de getuigen die beweerden dat u degene was die de heer Midas tips gaf over grote muizen aan de overzijde van de weg allemaal onder vreemde omstandigheden zijn verdwenen. Officieel gezien speelt dit voorval uiteraard geen rol in dit proces, maar ik zal het zeker toepassen in overweging van uw metale gesteldheid. Om te zorgen dat u geen last meer hebt van mejuffrouw Joosens intimiteiten, onbewezen of niet, verorden ik hierbij dat u voor een periode van minstens zes weken een belletje aan uw staart dient te dragen om eventuele ... ehm... staartberoerders af te schrikken.

Mejuffrouw Joosen, uw gedrag vanavond in deze rechtbank is ronduit stuitend te noemen. Ik ben bij de wet verpicht met uw leeftijd rekening te houden, maar ik heb ervoor gekozen u binnen die grenzen de hoogst mogelijke straf op te leggen. Met ingang van vanavond zal erop toegezien worden dat u voor een periode van niet minder dan twee maanden geen enkele keer geaaid zal worden door iedereen behalve de dikke.

I: Ehm... meneer de rechte... Edelachtbare? Dat klinkt nou niet ech...

D: Meneer Joosen, ik ben aan het woord. Wilt u mij niet onderbreken alstublieft?

I: Ja... ik bedoel nee... Maar ik...

D: Goed. Dit was mijn uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. Ik hoor de auto van de dikke aankomen, dus ik stel voor dat meneer Joosen snel het belletje omgebonden krijgt en vervolgens mejuffrouw Lotje op zijn schouders mee naar binnen draagt via het klepraampje.

I: Ik..ik...maar...

[Dhr N en Dhr E binden een luid klingelend gouden belletje aan de staart van de heer Joosen terwijl de tuin langzaam leegloopt]

No comments: